niedziela, 30 marca 2008

Konferencje medyczne na wyspie SL'ang Life

Zdrowie i opieka zdrowotna, podobnie jak inne ważne aspekty naszego realnego życia, stopniowo wraz z rozwojem Second Life, stały się również integralna częścią tego świata.

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu tą tematyką, przejawianemu przez jego rezydentów, zorganizowaliśmy 9 lutego na wyspie SL'ang Life konferencję 'Health Care Event', podczas, której 20 prelegentów przedstawiło referaty obejmujące bardzo szerokie spektrum tematów bliskich opiece zdrowia, poczynając od edukacji pro-zdrowotnej, poprzez prezentację grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin, aż do problemów z jakimi boryka się obecnie służba zdrowia.

Olbrzymi sukces tego wydarzenia zmotywował nas do powtórnego zaproszenia środowiska medycznego do czytelni magazynu. 29 marca odbyło się spotkanie zatytuowane 'Mental Health in Second Life. Potential chances and threats', które ponownie zgromadziło specjalistów z całego świata na wyspie SL'ang Life.


Transkrypt z konferencji dostępny jest na stronie magazynu.
Prześlij komentarz

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *