środa, 13 sierpnia 2008

Mała Konstytucja Polskiej Republiki i Dekret o wyborach do Rządu Tymczasowego


Dziękując wszyskim uczestnikom dyskusji nad kształtem Konstytucji, mając na uwadze zaprezentowane poglądy oraz dobro Republiki postanawiam nadać Małą Konstytucję Polskiej Republiki o niniejszej treści:

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia Dekretu.
2. Zgłaszanie winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2008 r. czasu polskiego.
3. Wybory odbywają się w dniach 16-18 sierpnia 2008 r. czasu polskiego na tablicach do głosowania umieszczonych na Rynku.
4. Każdy Obywatel Polskiej Republiki (członek grupy o tejże nazwie) otrzymuje prawo kandydowania oraz prawo głosowania w wyborach do Tymczasowego Rządu Polskiej Republiki.
5. Kandydaci winni zgłaszać się do Królowej poprzez wrzucenie do skrzyni w Pałacu Królowej noty zawierajacej opis swojej osoby, zdjęcie avatara oraz pomysły na rozwój Polskiej Republiki
6. Służby Królowej umieszczą informacje o kandydatach na specjalnych tablicach wyborczych.
7. Informacje o kandydatach bedą także dostępne na forum secondlife.pl


Prześlij komentarz

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *