Zakończenie roku akademickiego w AE

niedziela, 22 czerwca 2008

Właśnie dotarłam do domu po uroczystym zakończeniu SL roku akademickiego. Nasz drogi patron Academii Electroniki, prof. Sidey Myoo dawał w krakowskim klubie Folia wpisy do wirtualnych (jeszcze na ten moment) indeksów. 

Najważniejsza informacja, jaka padła na spotkaniu, to cytat z Katalogu Kursów Filozoficznych na rok 08/09 (Uniwersytet Jagielloński):


Dr hab. Michał Ostrowicki

ES17     Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

Prerekwizyty: RO01p

Semestr: jesienny (30 g.)

Warunki zaliczenia: praca pisemna, wygłoszenie referatu

3 punkty ECTS

Wykłady prowadzone są w ramach projektu „Międzyuczelnianych Kursów Internetowych”. Zajęcia zostają przeniesione do wirtualnej sali wykładowej, graficznie wykreowanej dla takich celów. Uczestnictwo w zajęciach łączy się z posiadaniem awatara w środowisku „Second Life”. Zgłoszenia proszę kierować na adres:  mo@iphils.uj.edu.pl 

Problematyka kursu dotyczy zagadnienia środowiska elektronicznego, potraktowanego jako rzeczywistość człowieka. Zaprezentowane zostaną główne pojęcia opisujące zjawiska zachodzące w środowisku elektronicznym, tj. interaktywność, teleobecność, telematyczność, elektroniczna inteligencja, interfejs, hybrydowość..Była także mowa o przyszłości ludzkości, o wszczepkach elektronicznych o dzialaniu prozacu i o tym, że zostanę odbanowana na ziemiach Supremum...
Kto nie był, niech żałuje ;)

Brak komentarzy :

Copyright © Plateau Project by Uzi Boa
Design out of the FlyBird's Box.